Ärendehanteringssystemet RT skrivskyddas

Inga ärenden kan längre skapas eller hanteras i RT

Tid: Ti 2019-06-18 kl 08.00

Vem påverkas: Anställda som jobbar i grupper som hanterat ärenden i KTH:s gamla ärendehanteringssystem RT.

Hur detta påverkar dig:

  • Inga nya ärenden kan skapas i RT.
  • Inga gamla ärenden kan hanteras i RT.
  • Alla ärenden är läsbara.

Då KTH sedan 2019-03-18 bytt ärendehanteringssystem till Edge är alla mailadresser sedan dess omstyrda till det nya systemet. Nu efter 3 månader görs det gamla systemet om till ett arkiv, vilket innebär att man bara kan läsa information därifrån, inte hantera ärenden eller skicka e-post. Det gamla systemet RT tar heller inte längre emot e-post.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-06-18