Authenticity in Bioethics: Bridging the Gap between Theory and Practice

Tid: Må 2019-06-10 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Filosofi

Respondent: Jesper Ahlin Marceta

Opponent: Professor John Christman, Penn State College of the Liberal Arts, USA

Handledare: Docent Barbro Fröding

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2019-03-04