Till innehåll på sidan

Bayesian Learning of Structured Dynamical Systems

Tid: Fr 2018-11-30 kl 14.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, KTH Campus

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Respondent: Riccardo Sven Risuleo , Reglerteknik

Opponent: Professor Johan Schoukens, Vrije Universiteit Brussel, Belgium

Handledare: Professor Håkan Hjalmarsson