2019-12-12 CSG-möte

Tid: To 2019-12-12 kl 10.30 - 12.00

Plats: Brinellvägen 8, Bakfickan plan 4

För mer information kontakta Petra Rosenquist@kth.se, petraro@kth.se

08-790 69 97

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-08-21