Strategiskt råd 2020-05-05

Tid: Ti 2020-05-05 kl 09.30 - 11.30

Plats: Styrelserummet, plan 11

För mer information kontakta Seija Natri, seija@kth.se
08-790 7059, 076-555 64 96

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-11-05