Till innehåll på sidan

Skolchefsrådet sammanträder den 27 sept

Tid: Ti 2022-09-27 kl 09.30 - 11.30

Plats: Styrelserummet, Brinellvägen 8

För mer information, kontakta sekreterarna för skolchefsrådet via skolchefsradet@kth.se

Innehållsansvarig:Maria Ehnhage
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-04-12