Till innehåll på sidan

Computational Study of Calmodulin’s Ca2+-dependent Conformational Ensembles

Tid: On 2018-10-03 kl 09.30

Plats: sal Milkyway, Science Life Lab, Tomtebodavägen 23B, Solna

Ämnesområde: Biologisk fysik

Licentiand: Annie Westerlund , Tillämpad fysik

Granskare: Lektor Björn Wallner, Fysik, Linköpings universitet, Linköping: Examinator Univ lektor Jack Lidmar

Huvudhandledare: Professor Erik Lindahl