Den krympande havsisen: Hur vi kan förstå och förmedla globala klimatförändringar

Tid: On 2019-02-13 kl 12.15 - 13.00

Plats: Sydöstra galleriet, KTH Biblioteket

Med stor regelbundenhet rapporteras numera i medierna om hur isen krymper i Arktis. Hur ser denna rapportering ut, och hur kan och ska vi kunna förstå klimatförändringarna som ett globalt fenomen? Nina Wormbs diskuterar betydelsen av fjärranalys och den visuella kommunikation satellitbilder kan bidra med.

Webbadress för mer information

www.kth.se/biblioteket/kalender/den-krympande-havsisen-hur-vi-kan-forsta-och-formedla-globala-klimatforandringarna-1.864614?date=2019-02-13&orgdate=2019-02-04&length=1&orglength=0

E-postadress

biblioteket@kth.se