Perspectives on ldentification Systems

Perspectives on ldentification Systems

Tid: To 2019-08-29 kl 13.15

Plats: F3, KTH, Lindstedtsvägen 26, Stockholm

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Respondent: Minh Thành Vu , Teknisk informationsvetenskap

Opponent: Professor Michael Gastpar, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Schweiz

Handledare: Professor Tobias Oechtering

Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2019-07-09