Till innehåll på sidan

Docentföreläsning: Strategisk transportplanering mot framtidens klimatmål ur ett aktörsdrivet perspektiv

Välkommen till Markus Robérts docentpresentation vid antagning som docent inom ämnet Industriell ekologi.

Tid: Ti 2018-11-13 kl 10.00

Plats: Sahara, Teknikringen 10B

Föreläsare: Markus Robèrt

Nyttorna för organisationer att ligga i framkant i utvecklingen mot samhällets klimatmål kan tydligt beskrivas utifrån en rad mätbara effektsamband. Markus Robèrt utvecklade modellen CERO i sin doktorsavhandling 2007, och som sedan dess implementerats i drygt 90 stora företag och organisationer för att stödja denna förändringsprocess. Empiri har samlats från över 200 000 personers resmönster och preferenser, vilket fördjupat kunskapsområdet kring framgångsfaktorer, förändringsledning, samt vad som krävs för att målen skall uppnås rent organisatoriskt ur ett aktörsdrivet perspektiv.

Docentpresentationen är öppen för allmänheten och kommer att hållas på svenska. Ingen föranmälan krävs, dock antalet platser är begränsade.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-11-01