Begränsning av åtkomst av ugserver/ugadmin för datorer utanför KTH's nät

Den 28:e juni så kommer all access till ugserver/ugadmin som kommer utanför KTH's nät att begränsas.

Tid: Fr 2019-06-28 kl 09.30

Detta är ett arbete som görs för att öka upp säkerheten runt ug miljön.

Om man behöver komma åt ugserver miljön så kan man använda sig av KTH's vpn tjänst för att få tillgång till ug miljön som användare.

Om en tjänst skulle behöva att ha access till ug miljön så kontakta KTH IT-Support  för att vitlista tjänsten. För att tjänsten skall ha tillgång till ug miljön så måste tjänsten ha en statisk ipadress registerad, samt tjänsten måste ha en anknytning till KTH's verksamhet.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-06-28