Till innehåll på sidan

Edge-ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem Edge (https://edge.sys.kth.se) kommer att uppgraderas till den senaste versionen.

Tid: Ti 2021-10-26 kl 18.00 - 19.00

Vem påverkas: Handläggare i ärendehanteringssystemet Edge (https://edge.sys.kth.se)

Hur detta påverkar dig:  Uppgraderingen kommer att ske mellan 2021-10-26 18:00 - 2021-10-26 19:00.
Under denna tid kan systemet vara oåtkomligt

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-26