Till innehåll på sidan

Engine Optimized Turbine Design

Tid: To 2019-05-16 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Maskinkonstruktion

Respondent: Nicholas Anton , Maskinkonstruktion

Opponent: Dr. Marc Gugau, Borg Warner Automotive, Tyskland

Handledare: Prof. Anders Christiansen Erlandsson

Exportera till kalender