Till innehåll på sidan

Environmental Considerations in the Zero-waste Valorisation of Bauxite Res id ue: A Life Cycle Perspective

Tid: Må 2019-01-07 kl 13.00

Plats: F3, Lindstedsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys med inriktningen Miljöstrategisk analys

Respondent: Peter James Joyce

Opponent: Professor Stefanie Hellweg, ETH Zurich, Schweiz

Handledare: Docent Anna Björklund, KTH