Till innehåll på sidan

Bildning och högre utbildning i polariseringens tid: Hur kan man tänka om framtiden?

Inledare: Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria KTH

Tid: On 2020-01-22 kl 15.15 - 16.30

Plats: SAHARA Teknikringen 10B, bv

Sverker Sörlin, som nyligen publicerat Till bildningens försvar. Den svåra konsten att veta tillsammans (Natur&Kultur, 2019), kommer att ta upp några av trådarna i boken, bland annat utifrån frågan om vad vi menar med humaniora och vilken humaniora som är motiverad i ingenjörsutbildningarna. Sverker framhåller i boken som ett exempel Leif Alsheimer, som gjorde lyckade försök på 00-talet med skönlitteratur i juristutbildningen. Han kommer också att reflektera över möjligheterna att utveckla breddande och bildande inslag på tekniska universitet – inte minst mot bakgrund av hur detta ser ut på ledande tekniska universitet i andra länder. Detta knyter an till pågående arbete med att implementera KTHs utvecklingsplan 2018-2023 där humaniora, samhällsvetenskap och konst lyfts fram.
 

Seminariet är det första av planerade fem under våren 2020. Bakom dem står ett nätverk för bildning på KTH, med ett 15-tal lärare/forskare. Den 19 februari är temat "KTH som etisk miljö. Vad är ett etiskt förhållningssätt hos KTHs fakultet?" med Karin Edvardsson Björnberg, docent på avdelningen för Filosofi som inledare. I mars är det preliminära temat "Vetenskapstvivel " med Sven Ove Hansson, professor i filosofi på KTH. Upplysningar om nätverket och dess aktiviteter lämnas av Per Jacobsson, perjac@kth.se.

Kontaktperson

Per Jacobsson, Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik(SEED)

E-postadress

perjac@kth.se