Till innehåll på sidan

Förvanskad vetenskap

Tid: On 2020-03-11 kl 15.15 - 16.30

Plats: Ivar Herlitz-rummet Teknikringen 33

KTH-professorn Sven Ove Hansson redovisar sin forskning där han har jämfört olika former av pseudovetenskap och vetenskapsförnekelse. Homeopater och klimatvetenskapens förnekare har det gemensamt att de båda förvränger och förnekar vetenskaplig kunskap. Båda dessa riktningar bör därför räknas som pseudovetenskap, dvs falsk vetenskap. Men de skiljer sig också åt i viktiga avseenden, och dessa skillnader är viktiga att känna till för alla som vill bidra till att försvara vetenskapen mot dess förvanskningar och vrångbilder.

Seminariet är det tredje av planerade fem under våren 2020. Bakom dem står ett nätverk för bildning på KTH, med ett 15-tal lärare/forskare. Den 29 april kl 15.15-17 i Ivar Herlitzrummet, Teknikringen 33 är temat för det fjärde seminariet ”Skönlitteratur för ingenjörer- och andra”. Gruppen presenterar då tre författarskap (Friedrich Durrenmatt, Sven Fagerberg och Kurt Vonnegut), och inbjuder till en diskussion om varför ingenjörer och teknologer bör läsa skönlitteratur.
Vårens femte och sista seminarium i serien äger rum den 26 maj kl 15.15-17 . Det har temat ”Vart tog den bildade ingenjören vägen?” som Per Högselius, professor i teknikhistoria vid KTH, inleder.
Upplysningar om nätverket och dess aktiviteter lämnas av Per Jacobsson, perjac@kth.se .

Kontaktperson

Per Jacobsson

E-postadress

perjac@kth.se