Till innehåll på sidan

KTH Kollegialt forum

KTH kollegialit forum är en mötesplats för forskare och lärare på KTH. Där ska frågor som är angelägna för forskning, undervisning och samverkan diskuteras, frågor som berör forskarens eller lärarens egna situationen på KTH och KTH:s utveckling.

Tid: Må 2020-10-12 kl 11.00 - 13.00

Kontaktperson

fakultetsradet@kth.se

E-postadress

fakultetsradet@kth.se

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-07-01