Till innehåll på sidan

Uppskalning av hållbara nisch-praktiker - Vad blir miljöeffekterna?

Forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption syftar till att öka kunskapen om hur hållbar konsumtion, som idag praktiseras av ett fåtal, kan skalas upp och bli mer vanlig. Fokus är på områdena mat, semester och heminredning. Under 2019 har arbete pågått med att beräkna miljöpåverkan från ett antal potentiellt hållbara konsumtionspraktiker, t.ex. tågsemestrande, att handla möbler second hand och att äta mer växtbaserad kost. På det här seminariet presenterar docent Annika Carlsson-Kanyama resultat från dessa beräkningar och blickar framåt. Både om dagens trender fortsätter samt om mer radikala förändringar av konsumtionen får genomslag.

Presentationen följs av ett samtal om hur resultaten kan och borde användas, både i fortsatt forskning, politik och bland andra aktörer/beslutsfattare.

Tid: Ti 2019-12-17 kl 15.00 - 17.00

Plats: Openlab, Valhallavägen 79, Stockholm

I samtalet deltar:
- Annika Carlsson Kanyama, forskare på Kungliga Tekniska Högskolan (SEED), och docent i industriell ekologi. Hon forskar om klimateffekter av konsumtion och hur den kan minska samt om vad vi behöver göra för att anpassa oss till ett förändrat klimat.

- Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen. Hon har ett långt engagemang i miljö- och utvecklingsfrågor med arbete inom olika folkrörelser i Sverige och utomlands, och satt bl.a. med i regeringens delegation för Sveriges genomförande av Agenda 2030.

- Mats Björsell, miljöekonom på Naturvårdsverket. Arbetar med klimatstyrmedel för transporter, inklusive flyget, men en allt viktigare del i arbetet är klimatstyrmedel avseende hela vår konsumtion.

- Emelie Hansson, hållbarhetsstrateg CR-strategi & -utveckling på ICA. Emelie har lång erfarenhet av att arbeta med livsmedelsproduktion, konsumtion och hållbarhetsfrågor. På ICA driver hon arbetet med mål och strategier för hållbara leverantörer och hållbart sortiment. ICA arbetar på flera sätt för att göra vardagen lite enklare för sina kunder och har nyligen lanserat tjänsten ”Mitt klimatmål” som genom data från kundens matinköp beräknar klimatpåverkan från maten och ger enkla tips på hur den kan minskas.

Webbadress för mer information

invajo.com/l/HjqIVimrDx

Kontaktperson

Tove Björklund

E-postadress

tovebjo@kth.se