Till innehåll på sidan

Fullsatt! - Pedagogik med och för alla. En workshop om jämlik och icke-diskriminerande undervisning

Välkommen till en introducerande 3-timmars workshop där du kommer att få stöd att utveckla din pedagogiska praktik för jämställdhet, mångfald och lika villkor!

Tid: On 2022-04-06 kl 13.00 - 16.00

Plats: Lallerstedt

Språk: Engelska

Just nu är den fullsatt men det kommer fler tillfällen.

Innehåll och upplägg

Workshopen berör hur vi kan främja undervisning som inte utesluter eller diskriminerar, och hur jämställdhet, mångfald och lika villkor i utbildningen är kopplat till hållbarhet.

Vi kommer att undersöka vad vi redan gör i vår undervisning för att göra utbildning inkluderande och rättvis, vad vi vill och bör göra eller sluta göra, och utforska konkreta tips och idéer om vad vi kan göra och hur vi gör det.

Pedagogy with and for all

Kontakt

Varmt välkommen!