Till innehåll på sidan

gits-15.sys.kth.se och gitr.sys.kth.se

KTH GitHub tjänsterna gits-15.sys.kth.se och gitr.sys.kth.se kommer vara inställda på underhåll.

Tid: To 2023-06-08 kl 20.00 - 21.00

System/Tjänst: gits-15.sys.kth.se och gitr.sys.kth.se

Vem påverkas: Anställda och studenter

Hur Servicefönstret påverkar dig: Ingen åtkomst till KTH GitHub tjänsterna då gits-15.sys.kth.se och gitr.sys.kth.se ska vara inställda på underhåll i ca 1 timme för viktiga uppdateringar.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-06-08