Till innehåll på sidan

Ground Improvement by Dry Deep Mixing Lime-Cement Column Panels as Excavation Support

Tid: Ti 2018-10-30 kl 13.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap

Respondent: Razvan Ignat

Opponent: Professor Masaki Kitazume, Tokyo Institute of Technology, Japan

Handledare: Professor Stefan Larsson