Till innehåll på sidan

Hållbar konsumtion – hur gå från nisch till mainstream?

Mistra Sustainable Consumption är ett nystartat forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion genom ökad kunskap om hur konsumtion som idag sker inom begränsade nischer kan skalas upp och bli den breda mittfåran. Fokus är på områdena mat, semester och inredning. Kom och hör mer om forskningens utmaningar och hur programmet planerar ro i land uppdraget.

Tid: On 2018-09-19 kl 15.00 - 17.00

Plats: Loungen, Teknikringen 10b KTH, Stockholm

15.00- 15.10 Inledning och presentation av programmet
Programcheferna Karin Bradley och Åsa Svenfelt, KTH

15.10-15.20 Hur långt kommer vi med teknikutveckling?
Jonas Nässén, Seniorforskare, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, fysisk resursteori, Chalmers.

15.20-15.30 Hur gör vi det lätt att göra rätt och hur skalar vi upp det som är krångligt och otillgängligt till att bli vardagsmönster för flertalet?
Karin Bradley, universitetslektor, Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH

15.30-15.40 Kan uppskalning av hållbara konsumtionspraktiker motverkas av rekyleffekter?
Åsa Svenfelt, Docent, Strategiska hållbarhetsstudier, KTH

15.40-15.50 Hur hänger utmaningarna inom folkhälsoarbetet ihop med hållbar konsumtion?
Liselotte Schäfer Elinder, Adjungerad professor, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm

15.50-16.45 Panelsamtal samarbetspartners från näringslivet
Anna Hag, Visita, strateg, Charlotte Lagerberg Fogelberg, Livsmedelsverket, rådgivare miljö Avdelningen för hållbara matvanor och Jan Bertoft Sveriges konsumenter

16.45-17.00 Hållbara konsumtionspraktiker - de här har vi hittat, komplettera och kommentera!
Avslutningsvis gör vi en presentation av de hållbara konsumtionspraktiker som programmet identifierat i sin första fas och som ska presenteras i rapportform i slutet av året. Här finns möjlighet för den som vill komplettera och/eller kommentera vårt insamlade material.

Avslutningsvis bjuder vi snacks och dricka och hoppas på fortsatta spännande samtal!

Varmt välkommen!

Anmälan: sustainableconsumption.us18.list-manage.com/subscribe?u=0c2c2a8f1a6495341d56a6ae6&id=e479db02bc

Webbadress för mer information

sustainableconsumption.us18.list-manage.com/subscribe?u=0c2c2a8f1a6495341d56a6ae6&id=e479db02bc

Kontaktperson

Hanna Zetterberg

E-postadress

hz@kth.se