Högskolan i statsförvaltningen och tjänstemannarollen

Kursen syftar till att ge en övergripande kunskap om den svenska förvaltningen, med fokus på statsförvaltningen. Kursen ska vidare öka kunskapen och förståelsen för universitetens och högskolornas plats i förvaltningssystemet och hur styrningen går till inom staten. Ett annat syfte är att ge kunskap om vad som utmärker en offentlig tjänsteman och öka förståelsen för vad det innebär att vara anställd i en offentlig organisation.

Tid: Må 2019-11-18 kl 10.00 - 16.00

Plats: Södertörns högskola

Kursanmälan

Mejla carina.jansson@sh.se  för att göra en kursanmälan. Glöm inte att uppge kursnamn och fakturaadress. Sista anmälningsdag är den 16 oktober. Anmälan är bindande och debiteras med kursavgift.

OBS! Kursen ges på Södertörns högskola.

Kursavgift

1.200:-/person

Målgrupp

Anställda vid lärosäten i Stockholmsregionen.

Syfte

Kursen syftar till att ge en övergripande kunskap om den svenska förvaltningen, med fokus på statsförvaltningen. Kursen ska vidare öka kunskapen och förståelsen för universitetens och högskolornas plats i förvaltningssystemet och hur styrningen går till inom staten.
Ett annat syfte är att ge kunskap om vad som utmärker en offentlig tjänsteman och öka förståelsen för vad det innebär att vara anställd i en offentlig organisation.

Innehåll

- Det svenska förvaltningssystemet
- Hur styrs den statliga verksamheten?
- Att vara offentlig tjänsteman

Undervisningen sker i en form där föreläsningar varvas med grupparbeten och seminariediskussion.

Kursledare

Therese Reitan, Jenny Madestam och Bengt Jacobsson vid Förvaltningsakademin, Södertörns högskola