Till innehåll på sidan

Högskolepedagogiskt excellensprogram, vad ska det vara bra för?

Ingår i KTH:s utbildnings- och kvalitetsseminarieserie under ledning av prodekanus Per Berglund.

Tid: Ti 2018-11-27 kl 12.15 - 13.00

Plats: Sal U21

KTH behöver införa en tydlig incitamentsstruktur för att synliggöra pedagogikens vikt och uppmuntra till en utmärkt utbildningsmiljö, anger Utvecklingsplanen för 2018-2023. Fakultetsrådets arbetsgrupp för Pedagogisk meritering presenterar ett framarbetat förslag, och öppnar upp för gruppdiskussioner och möjlighet till återkoppling innan slutrapporteringen.

Anna-Karin Högfeldt är adjunkt vid Lärande i STEM ITM. Anna-Karin samordnar bl.a. nätverken för programansvariga (PA) och studierektorer samt är en av mottagarna av KTH:s pedagogiska pris 2018. Magnus Andersson är lektor vid material- och nanofysik SCI och PA för masterprogrammet teknisk fysik. Mats Nilsson är adjunkt vid medicinsk avbildning och grundutbildningsansvarig (GA) CBH. Anne Håkansson är docent vid programvaruteknik och datorsystem EECS och lärarrepresentant i KTH:s utbildningsutskott, Jonathan Edin är Chef för utbildningsinflytande THS.

Seminariet hålls på svenska.

Anmälan sker via länk nedan.
Lunchsmörgås med dryck serveras till anmälda från kl 12:00.
Kom i tid så du hinner avnjuta din smörgås!

Anmälan

Kontakt: Carina Kjörling, UF/Planerings- och utredningsavdelningen, carinak@kth.se