HR-plus samt Egenrapporteringen

HR-plus samt Egenrapporteringen kommer att vara stängt på grund av systemunderhåll.

Tid: Må 2019-12-09 kl 08.00 - 15.00

Vem påverkas: Anställda

Hur detta påverkar dig: Ingen åtkomst till systemen under denna tid.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-11-20