Hus 43:24 och hus 43:23 strömlöst

Hus 43:24 (f.d. Röda Korsets Högskola) och hus 43:23 (KTH-huset) behöver bryta strömmen.

Tid: Må 2019-09-23 kl 05.00

Vem påverkas: Användare i ovan nämda byggnader.

Hur detta påverkar dig: Strömmen kan komma att vara bruten i upp till två timmar, men går allt som det ska så rör det sig om 30 minuter.

Tänk på att stänga av era datorer då ni går hem på fredag.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-09-18