Till innehåll på sidan

In search for greener grass: Employee mobility, self-employment and career choices in the wake of consolidation

Tid: Fr 2018-11-30 kl 10.00

Plats: Salongen, Osquars backe 31, KTHB, våningsplan 2, KTH

Ämnesområde: Industriell ekonomi och organisation

Respondent: Monia Lougui , Industriell ekonomi och organisation

Opponent: Assoc. Prof. Olenka Kacperczyk, London Business School, Storbritannien

Handledare: Doc. Anders Broström