Till innehåll på sidan

*Inställt* Att hitta och läsa vetenskapliga texter

Tid: Ti 2021-10-26 kl 12.15 - 13.00

Plats: Biblioteket

Föreläsare: Magdalena Svanberg & Susanna Zeitler Lyne - KTH Biblioteket & Enheten för språk & kommunikation

Man som söker på dator

Under dina studier förväntas du ta del av forskningen i form av vetenskapliga artiklar och rapporter, men hur och var hittar du de mest relevanta källorna om ditt ämne och hur läser du dem på ett effektivt sätt? Vetenskapliga texter har en tydlig struktur som kan hjälpa dig, vi visar dig knepen. 

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-10-25