Till innehåll på sidan

Kommunicera dina resultat med Powerpoint och posters

Lunchseminarium, KTH Biblioteket

Tid: Ti 2021-05-04 kl 12.15 - 13.00

Plats: Zoom - no registration required

Föreläsare: Linda Söderlindh - Enheten för språk & kommunikation

Seminariet vänder sig till dig som vill effektivisera din muntliga framställning genom att göra en poster eller en Powerpoint för att redovisa en rapport, studie eller projektarbete. Med utgångspunkt i retoriken ges tips och råd för hur du kan åskådliggöra ditt innehåll på ett tydligt och effektivt sätt för att fånga publikens intresse.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-04-20