Till innehåll på sidan

Bibliotekets forskarfredag, Tema: Bibliometri

Tid: Fr 2021-11-26 kl 13.00 - 14.00

Plats: Zoom

Språk: Engelska

Välkommen till bibliotekets forskarfredagar.

Kom förbi vårt öppna zoomrum för att ställa frågor eller diskutera med bibliotekspersonalen, och kanske även andra forskare och doktorander.

Denna fredag är en bibliometriker på plats och svarar på frågor om bibliometri.

Bibliometri är statistisk analys av publikationsdata. Bland annat mäts och undersöks antalet publicerade vetenskapliga artiklar, citeringar, ämnesområden och sampublicerande författare/organisationer. Vanliga användningsområden för bibliometriska analyser är uppföljning av publiceringsaktivitet och stöd för framtida publiceringsstrategi.