Till innehåll på sidan

Bibliotekets forskarfredag, Tema: Forskningsdata

Tid: Fr 2021-09-24 kl 13.00 - 14.00

Plats: Zoom

Språk: Engelska

Välkommen tillbaka till bibliotekets forskarfredagar.

Kom förbi vårt öppna zoomrum för att ställa frågor eller diskutera med bibliotekspersonalen, och kanske även andra forskare och doktorander.

Första tillfället för höstterminen är 24 september, och då kommer bibliotekets forskningsdatateam vara på plats. Kom och ställ frågor om datahanteringsplaner, forskningsdatahantering med mera. Vi diskuterar också gärna olika frågeställningar runt forskningsdata, och vill gärna höra vad du har att berätta om till exempel hur öppna data och/eller delning av data gör skillnad i ditt ämne.