Till innehåll på sidan

Digital bokcirkel för studenter och anställda

Bokcirkel i två delar om Katrine Marçals Att uppfinna världen

Tid: Ti 2021-04-13 kl 16.00 - 17.15

Plats: Zoom - Registration required

Föreläsare: Miritt Zisser, Biblioteket och Anna Isoz, KTH Innovation

KTH biblioteket och KTH Innovation välkomnar alla studenter och anställda på KTH till en digital bokcirkel i två delar om Katrine Marçals Att uppfinna världen. Låna boken  

Bokcirkeln kommer att äga rum online, länk till zoom skickas till de som anmäler sig. Alla är välkomna till denna andra del av bokcirkeln (även om man missade den första delen).

I boken diskuterar Marçal hur könsroller påverkar vår syn på teknik, innovation och uppfinningar. Hon belyser hur våra föreställningar om manligt och kvinnligt påverkar vem vi ser som innovatör och vilka projekt som får finansiering och i sin tur bidrar till att forma vår värld. Enligt Marçal innebär ökad jämställdhet att vi också ökar våra chanser att lösa de utmaningar som ligger framför oss.

Bokcirkeln arrangeras inom ramen för bibliotekets jämställdhetsprojekt vars syfte är att utveckla former för hur biblioteket på ett systematiskt och långsiktigt sätt kan bidra till ökad jämställdhet i utbildningarna på KTH. Tanken är att bokcirkeln ska fungera som en mötesplats för studenter, lärare, forskare och annan personal där frågor om jämställdhet, hållbarhet och lika villkor kan diskuteras med utgångspunkt i bokens teman.

Bokomslag till Att uppfinna världen
Copyright Mondial förlag

9 mars kl. 16-17.15
Del 1 Uppfinningarna och Del 2 Tekniken

13 april kl. 16-17.15
Del 3 Kvinnligheten, Del 4 Kroppen och Del 5 Framtiden
Anmäl dig här

Katrine Marçal är författare och skribent för Dagens Nyheter där hon brukar skriva om ekonomi och politik. Att uppfinna världen är hennes andra bok efter Vem lagade Adam Smiths middag? Som nominerades till Augustpriset och översatts till ett tjugotal språk.

Bokcirkeln är på svenska.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-09-22