Till innehåll på sidan

Forum för Adjungerad Fakultet

Välkommen till Forum för Adjungerad Fakultet den 3 oktober.
Forum för Adjungerad Fakultet är en arena för diskussion och erfarenhetsutbyte kring samverkan mellan akademi, industri och samhälle. Forumet är ett tillfälle för adjungerade professorer och affilierad fakultet vid KTH till dialog med KTH:s ledning och erfarenhetsutbyte med andra adjungerade och affilierade vid KTH.

Tid: To 2019-10-03 kl 15.15 - 18.00

Plats: Styrelserummet, plan 11, Brinellvägen 8, KTH

Kontakt:

Britt Sjöstedt

Som adjungerad professor och affilierad fakultet bidrar du till att den utbildning och forskning som bedrivs vid KTH blir relevant för näringsliv och samhälle. Hur ser vi till att du får ut det mesta möjliga av tiden som adjungerad eller afflierad vid KTH? Vad tar du med dig till din hemorganisation?

Anmälan: Senast den 26 september

Program
15.15 Välkomna!
Mikael Östling, prorektor
15.20 Ny dekanus, prodekan och nytt fakultetsråd
Anders Forsgren, dekanus
15.25 Aktuell forskning på KTH: Towards Exascale Performance - the Future of High-End Computing
Erwin Laure, professor i datavetenskap och chef för Parallelldatorcentrum
15.45 Gruppdiskussioner: Nytta och värde - hur skapar vi det?
Exempel från Ericsson, Elena Fersman, adjungerad professor
Moderator Sofia Ritzén, prodekanus
16.25 Summering
Prorektor Mikael Östling
16.30-18.00 Mingel och buffé

Webbadress för mer information

Träff 3 oktober 2019

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-09-26