Till innehåll på sidan

Hur kan Stockholm välkomna fler bilfria familjer?

Stor omställning behövs för att nå klimatmålen och det svenska målet om en 70 procentig minskning av koldioxidutsläppen från transportsektorn mellan 2010 och 2030. Trots dessa mål präglas staden fortfarande av privatägda fossildrivna bilar. Många barnfamiljer känner att de måsta ha bil för att klara vardagspusslet. Men det är inte omöjligt att förändra.

Tid: Fr 2021-03-26 kl 12.15 - 13.00

Plats: Online/Zoom Anmälan behövs inte

Föreläsare: Dr Mia Hesselgren, Postdoctoral Researcher Design for Sustainable Mobility, ITM

Foto på Mia Hesselgren, Postdoctoral Researcher, Design for Sustainable Mobility

I forskningsprojektet Ett Bilfritt År undersökte Mia Hesselgren, forskare på KTH, och hennes kollegor hur staden skulle kunna välkomna fler bilfria familjer. Genom att följa tre barnfamiljer i Stockholm som levde bilfritt under ett år framkom många möjligheter. Lyssna på Mia Hesselgren när hon berättar om värdefulla insikter från detta spännande forskningsprojekt.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-03-19