Till innehåll på sidan

Klimatsamtal Dag 1: Så bidrar KTH-forskning till minskade utsläpp

Klimatfrågan ligger högt på agendan, och betinget för Sverige och världen att minska utsläppen av växthusgaser är mycket stort. Vilken roll kan forskningen spela? Vi presenterar tre KTH-forskare vars forskning har stor potential att bidra till utsläppsminskningar på samhällsområden som står för en stor andel av utsläppen.

Tid: To 2021-11-11 kl 12.15 - 13.00

Plats: Zoom

Språk: Svenska

Föreläsare: Jakob Kuttenkeuler, Kåre Gustafsson & Tove Malmqvist Stigell.

Bild på båten Oceanbird
Oceanbird är ett stort, vinddrivet fartyg under utveckling. Fartygets design syftar till att minska utsläppen med upp till 90 procent.

Ett viktigt område är sjöfarten, där Jakob Kuttenkeuler berättar om forskningen att delvis driva fraktfartyg med hjälp av vinden inom projekt Oceanbird.

Medverkar gör också Tove Malmqvist Stigell som forskar kring hur man kan minska byggnaders klimatpåverkan samt Kåre Gustafsson, som tittar på metoder för att skapa kolsänkor med hjälp av urbana energisystem.

Hur ser potentialen ut på de olika områdena, vilka tidsperspektiv är det och vad behövs för att teknikerna ska förverkligas och bidra på riktigt? Allt kommenterat av Mattias Höjer, KTH, som varit involverad i att ta fram de planer för att minska utsläppen som går under namnet Exponential Roadmap. Moderator är Elisabeth Ekener.

Välkommen att lyssna och diskutera med forskare från KTH om framtidens möjligheter och vad som skulle kunna göras. 

Ingen anmälan krävs, bara att klicka på Zoom-länken  när det är dags.

Detta seminarium hålls på svenska. 

Detta är dag 1 av 2 om klimatforskning med anledning av klimattoppmötet COP26 som pågår 31 oktober - 12 november i Glasgow. Missa inte Klimatsamtal Dag 2 .

Om de medverkande

Jakob Kuttenkeuler

Jakob Kuttenkeuler

Jakob är professor i Marina system på KTH, och är tillsammans med rederiet Wallenius och skeppstekniska institutet SSPA är engagerad i ett forskningsprojekt med mål att utveckla teknik för världens största seglande handelsfartyg, Oceanbird, vilket ger stora möjligheter till bränslebesparingar.

Kåre Gustafsson

Kåre Gustafsson

Kåre är en industridoktorand, anställd på Stockholm Exergi, och forskar på lösningar för negativa utsläpp (kolsänkor) inom fjärrvärmesystem, med fokus på två metoder: Produktion av biokol och Bio Energy with Carbon Capture and Storage (BECCS).

Tove Malmqvist Stigell

Tove Malmqvist Stigell

Tove är docent vid avdelningen för hållbarhet, utvärdering och styrning på KTH. Hennes forskning handlar om den byggda miljöns miljöpåverkan, inklusive livscykelanalyser av byggnaders klimatpåverkan som kan peka ut potentialer till förbättringar.

Om moderatorerna

Elisabeth Ekener

Elisabeth Ekener

Elisabeth är docent i Strategier för hållbar utveckling vid KTH. Hon har särskilt intresserat sig för forskningskommunikation, och bl a varit aktiv som talesperson i Marsch for Science samt medverkat i ForskarFredag på temat Fakta vs åsikter. ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival med återkommande aktiviteter över hela landet.

Mattias Höjer

Mattias är professor i Miljöstrategiska studier och framtidsstudier. Hans främsta intressen är digitalisering, användning av byggnadsyta och transport, allt i ett perspektiv av framtidsstudier för hållbar utveckling. Han har bland annat medverkat i framtagandet av The Exponential Roadmap.