Till innehåll på sidan

Klimatsamtal Dag 2: Så kan våra klimatfotavtryck minskas

Hur vi konsumerar, äter och reser påverkar hur mycket växthusgaser som släpps ut. Men hur ser egentligen våra klimatfotavtryck ut nu? Hur behöver de se ut för att vi ska uppnå ett klimatneutralt samhälle? Och vad skulle behöva göras för att nå dit?

Tid: Fr 2021-11-12 kl 12.15 - 13.00

Plats: Zoom

Språk: Svenska

Föreläsare: Linus Hasselström, Jonas Åkerman, Karin Bradley & Daniel Pargman

Photo by Edoardo Busti on Unsplash

Välkommen att lyssna och diskutera med fyra forskare från KTH om framtidens möjligheter och vad skulle kunna göras. Moderator är Karin Larsdotter, med hjälp av Daniel Pargman.

Ingen anmälan krävs, bara att klicka på Zoom-länken  när det är dags.

Detta seminarium hålls på svenska. 

Detta är dag 2 av 2 om klimatforskning med anledning av klimattoppmötet COP26 som pågår 31 oktober - 12 november i Glasgow. Missa inte Klimatsamtal Dag 1 .

Om de medverkande

Linus Hasselström

Linus Hasselström.

Linus Hasselström är forskare på avdelningen för Vatten och Miljöteknik på KTH. Hans forskning handlar om hur marina bioresurser kan bidra till att nå miljömål, vilka nyttor och kostnader som är förknippade med utvecklingen av blå näringar och vilka styrmedel som behövs för att stärka de blå värdekedjorna. Just nu studerar han klimateffekterna av att odla och använda alger som mat, energi eller material. 

Jonas Åkerman

Jonas Åkerman

Jonas Åkerman är forskningsledare på Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik på KTH. Hans forskningsområde är tvärvetenskapliga scenariostudier om hur transportsystemet kan nå långsiktiga klimatmål. Speciellt fokus ligger på hur det långväga resandet – inte minst flygsektorn - kan transformeras i hållbar riktning och vilka styrmedel som kan användas.

Karin Bradley

Karin Bradley

Karin är docent Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH. Hennes forskning handlar om vad hållbara livsstilar innebär, hur stadsutveckling och policy kan underlätta för mer hållbar konsumtion och vilken roll delningsekonomi kan spela i detta.

Daniel Pargman

Daniel Pargman

Daniel jobbar på avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign och ett av hans intressen är att förstå och åskådliggöra hur hållbart (eller ohållbart) vi lever i Sverige idag. Vem, hur, var och på vilket sätt vi lever ohållbart - och vad behöver göras för att ställa om till ett mer hållbart samhälle? Dessa frågor utforskar han tillsammans med konstnärer i projektet ”Från Homo Sapiens till Homo Colossus: Att visualisera vårt energifotavtryck”.

Om moderatorn

Karin Larsdotter

Karin Larsdotter

Karin är vice föreståndare för KTH Climate Action Centre, ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som arbetar för att snabba på omställningen till ett klimatneutralt och motståndskraftigt samhälle. Forskningen skapar innovationer för koldioxidfria industrier, hushåll, transporter och markanvändning, och vill vara en resurs för medborgare när det gäller vetenskapligt framtagna klimatåtgärder.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-10-29