Till innehåll på sidan

Litteratursökning, KTH bibliotekets doktorandworkshop

Extrainsatt tillfälle!

Tid: Fr 2021-04-23 kl 10.00 - 12.00

Plats: Zoom - registering krävs/registration needed

Föreläsare: Magdalena Svanberg och Miritt Zisser, KTH Biblioteket

Anmäl dig till doktorandworkshoppen i litteratursökning

I bakgrunden till din avhandling eller artikel behöver du ha med den viktigaste och mest relevanta forskningen inom ditt ämne, men hur kan du vara säker på att du hittat den?

Under denna workshop kommer vi att gå igenom metoder för strukturerad litteratursökning i databaser. Du kommer att lära dig grundläggande principer som du kan tillämpa i alla databaser. Det kommer att finnas tid för att arbeta med sökningar för ditt eget ämne, och du får möjlighet att ställa frågor.


Under workshoppen kommer du att lära dig att:

  • konstruera en sökstrateg i utifrån din forskningsfråga
  • anpassa sökstrategin till olika databaser
  • förbättra en sökning, till exempel genom att göra den snävare eller bredare
  • dokumentera och spara en sökning , och sätta upp “alerts”.

Workshoppen riktar sig till doktorander och forskare och hålls på engelska.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-03-31