Till innehåll på sidan

Problematiska data, KTH bibliotekets doktorandworkshop

- hur data bias kan påverka resultat

Tid: On 2021-06-09 kl 10.00 - 12.00

Plats: Zoom - Registration required

Föreläsare: Lina Andrén, KTH Biblioteket

Anmäl dig till doktorandworkshoppen om problematiska data.

Vårt moderna samhälle blir alltmer beroende av data. De datamängder som samlas in om dig och din omgivning är enorma. Det är svårt att hålla koll på både datainsamling och vad det insamlade datat används till. I många fall är stora datamängder en fördel - till exempel har insamlade och delade dataset hjälpt och skyndat på utvecklingen inom covid-forskningen och framtagandet av nya vaccin. Å andra sidan blir forskningsresultat och beslut beroende på kvaliteten på datat och kvaliteten på dataanvändningen. Därför blir det allt viktigare att se vad som kan gå fel när data inte på ett rättvist sätt speglar verkligheten.

Under den här workshoppen kommer vi att titta på några saker som kan gå fel. Vi kommer att diskutera bias i data, bias i algoritmer och hur avsaknad av data kan göra att resultaten förvrids på ibland oväntade sätt. 

Workshoppen hålls på engelska.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-05-27