Till innehåll på sidan

Tema: Publicering

Denna fredag riktar vi oss till KTH-doktorander och forskare som vill diskutera sin publicering.

Tid: Fr 2021-10-01 kl 13.00 - 14.00

Plats: Zoom

Språk: Engelska

Denna fredag riktar vi oss till KTH-doktorander och forskare som vill diskutera sin publicering. Ett tema kan vara att ge dig hårda fakta om en tidskrift och att du på så sätt kan göra ett väl underbyggt val. Vi kan t. ex. gå igenom relevanta resurser och verktyg där du kan utvärdera en tidskrift med avseende på:

  • Ämne, dokumenttyp, studiedesign  
  • Täckning i de större bibliografiska databaserna  
  • Impact factor och andra mått på tidskriftsnivå  
  • Open access-alternativ och möjlig KTH-finansiering av publiceringsavgiften  
  • Tidskriftens och forskningsfinansiärernas krav gällande open access och forskningsdata  
  • Peer-review, Turn-around-time, Acceptance Rate för tidskriften  
  • Andra krav eller rekommendationer från t. ex. din handledare eller KTH