Till innehåll på sidan

KTH Bostad 2.0 - Hur kan framtidens boende finansieras av de boende?

Det är kapitalkrävande att köpa sin bostad, så vilka möjligheter finns det för bostadsköpare att få tillräckligt med kapital för sin bostad? Behöver bostadsköpare verkligen låna pengar på banken för att köpa sin bostad? Företaget Bodil bostad presenterar sina tjänster och det sker därefter en diskussion mellan åhörarna, Kent Eriksson och några av Bodils grundare. Grundfrågan är: Hur kan bostäder finansieras så effektivt som möjligt i framtiden.

Tid: Fr 2023-03-31 kl 08.15 - 09.00

Videolänk: Zoom

Välkommen till frukostseminarium inom KTH Bostad 2.0!

På grund av en schemaändring har seminariet fredag den 31 mars en ny rubrik och kl 8.15-9.00 behandlas denna gång ämnet ”Hur kan framtidens boende finansieras av de boende?” av Kent Eriksson, professor, KTH. Panelen består av Johan Lanner, grundare, Bodil bostad och Jesper Eliason, grundare, Bodil bostad

Anmälan sker på KTH Bostad 2.0 - En bostadsmarknad för alla: www.kth.se/bostad2noll/kth-bostad-2-0-en-bostadsmarknad-for-alla-1.749663

Seminariet ges via Zoom och länk till frukostseminariet skickas ut dagen innan till de anmälda.

Medverkande:
Kent Eriksson, professor, KTH
Johan Lanner, grundare, Bodil bostad
Jesper Eliason, grundare, Bodil bostad

För mer information

www.kth.se/bostad2noll/kth-bostad-2-0-en-bostadsmarknad-for-alla-1.749663

Kontaktperson

Chi An Gramfors Englund
cage2@kth.se