Till innehåll på sidan

KTH Energy Dialogue: Energisäkerhet och motståndskraft

KTH Energy Dialogue 2023

En stor föreläsningssal med talare på en scen och publik.
Foton från 2022. KTH Energy Dialogue brukar locka 200-300 deltagare som minglar under postervisningen och lyssnar till programmet på scen. Foto: Magnus Glans

Årets tema för KTH Energy Dialogue är Energisäkerhet och motståndskraft. KTH Energy Dialogue är Energiplattformens årliga konferens där akademiker samarbetar med industrin och beslutsfattare i syfte att ta itu med utmaningar och visioner för en hållbar omvandling av urbana energisystem.

Tid: To 2023-11-30 kl 11.30 - 16.00

Plats: Onsite KTH Campus Nymble, Drottning Kristinas väg 15, Stockholm