KTH GitHub server

KTH GitHub server sig: gits-15.sys.kth.se och gitr.sys.kth, se ska uppdateras till en nyare version 2.18 eftersom den nuvarande når slut-på-support.

Tid: To 2020-01-16 kl 16.00 - 17.00

System/tjänst: KTH GitHub

Vem påverkas: Anställda och studenter

Hur detta påverkar dig: Ingen åtkomst under pågående tid

För mer information om ny version och dess funktioner: enterprise.github.com/releases/series/2.18
Serversuppgraderingsprocess kräver att alla system sätts på Underhåll (stopptjänst) för att köra nödvändiga säkerhets-, uppgraderings- och migreringsprocesser. Ingen åtkomst till lagringsplats och webbplatser kommer vara möjlig under hela processperioden. När uppgraderingen är klar kan du komma åt och arbeta som vanligt (inga ändringar krävs).

OBS: ett meddelande som påminner om schemalagt underhåll visas på webbplatsen Gitr och Gits-15 cirka två timmar innan.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-01-13