Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lärare berättar: "Muntlig examination från olika synvinklar"

Gunnar Tibert talar från sina mångåriga erfarenhet av muntlig examination i flera olika kurser; hur det är att ha muntlig examination på plats respektive digitalt och hur det utvärderades av studenterna. Två olika typer av muntlig examinationer för kurser på avancerad nivå presenteras, med villkorad valfrihet för studenten gällande nivå och ämne som gemensam nämnare.

Tid: On 2020-11-25 kl 12.15 - 13.00

Plats: Online via Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/829795643

Exportera till kalender

Muntlig examination ur olika synvinklar

Jag började med muntlig examination 2008 för studenter på masterprogram inom byggkonstruktion respektive teknisk mekanik. Sedan 2011 har jag muntlig examination inom två kurser på masterprogrammet i flyg- och rymdteknik. I den ena kursen är den muntliga examination valfri och endast för högre betyg men obligatorisk för den andra kursen. De flesta av studenterna som börjar på flyg- och rymdteknikprogrammet är ovana med muntlig examination, men det finns en lång tradition av muntlig examination inom kurser på avancerad nivå inom området teknisk mekanik på KTH.

I denna presentation kommer jag kort gå igenom flera olika aspekter av mina muntliga examinationer: 1) hur den muntliga examinationen är länkad till lärandemålen, övrig examination och läraktiviteter, 2) betygskriterier, 3) examinationens förutsägbarhet och studentförberedelser, 4) rättssäkerhet för studenterna och dokumentation av examinationen, 5) tidsåtgång och examination utdragen i tiden, 6) kostnad för examinationen, och 7) muntlig utvärdering.

Webbinariet ges på svenska och kommer att spelas in.

Presentatör

Rekommenderad Zoom-anslutning

Notera: Du ansluter till webbinariet via Zoom-länken ovan via din webbläsare. Du behöver inte installera något, men ljud och bild blir bättre om du installerar och använder Zoom .