Learning about the unobservable: The role of attitudes, measurement errors, norms and perceptions in user behaviour

Tid: To 2019-01-31 kl 14.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Transportvetenskap, inriktningen Transportsystem

Respondent: Juan Manuel Lorenzo Varela

Opponent: Professor Soora Rasouli, TU Eindhoven, Nederländerna

Handledare: Professor Yusak Susilo, KTH

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-12-18