Material characterization for magnetically confined fusion: Surface analysis and method development

Tid: On 2019-02-13 kl 09.00

Plats: room F3, Lindstedtsvägen 26

Ämnesområde: Electrical Engineering

Respondent: Petter Ström , Fusion Plasma Physics

Opponent: Dr Thierry Loarer

Handledare: Professor Marek Rubel

Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2019-02-07