Till innehåll på sidan

Methods for protein analysis by capillary electrophoresis and mass spectrometry

Tid: On 2018-12-19 kl 10.00

Plats: K 53, Teknikringen 28, KTH

Ämnesområde: Kemi

Licentiand: Joakim Romson , Kemi, TFK

Granskare: Prof. Lukas Käll, SciLifeLab, KTH

Huvudhandledare: Prof. Åsa Emmer, KTH