Till innehåll på sidan

Mobile Device Security with ARM TrustZone

Tid: On 2018-11-14 kl 14.30

Plats: IST, Lisbon; KTH (Video conferencing Sal C, Kistagången 16, Kista)

Ämnesområde: Informations- och kommunikationsteknik

Respondent: Sileshi Demesie Yalew , Programvaruteknik och datorsystem

Opponent: Professor Mário Freire, Department of Computer Science, Universidade da Beira Interior, UBI, Portugal

Handledare: Professor Seif Haridi