On determining lost core viability in high - pressure die casting using Computational Continuum Mechanics

Tid: Fr 2019-05-31 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Sebastian Kohlstädt , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Julio Hernandez, Universidad Politécnica de Madrid , Spanien

Handledare: Prof. Pär Jönsson

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2019-05-07