Open Data and Innovation Adoption - Lessons from Sweden

Tid: Fr 2019-02-22 kl 09.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Industriell ekonomi och organisation

Respondent: Serdar Temiz , Industriell ekonomi och organisation

Opponent: Prof. Daniel Örtqvist, Entreprenörskap och innovation, Luleå tekniska universitet

Handledare: Univ. lektor. Terrence Brown

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2018-12-19