Till innehåll på sidan

Periodic Structures with Higher Symmetries: Analysis and Applications

Tid: Fr 2018-12-14 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, 114 28 Stockholm

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Respondent: Fatemeh Ghasemifard , Elektroteknisk teori och konstruktion

Opponent: Professor Stefano Maci, Department of Information Engineering and Mathematics, University of Siena, Siena, Italy

Handledare: Professor, Martin Norgren